Advanced Search

More Search Options
We found 0 results. View results
Your search results

Popredajný servis od našej kancelárie

Posted by admin on 15. April 2024
0

Naše služby nekončia úspešným predajom Vašej nehnuteľnosti.

Vedeli ste, že do 30 dní odo dňa povolenia vkladu kastastrom ( po prepise nehnuteľnosti) má nový majiteľ oznamovaciu povinnosť voči miestnemu úradu k dani z nehnuteľnosti ? My to vybavíme za Vás. Pôvodného majiteľa odhlásime, nového prihlásime. Lebo poskytovanie nadštandardných služieb máme v krvi !

Popredajný servis v realitách

 1. Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ( po podpise kúpnych zmlúv)
 2. Žiadosť vypracovaná našim právnym oddelením
 3. Podanie na príslušný kataster ( osobne, alebo elektronicky )

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa mení (vzniká/zaniká) vkladom do katastra nehnuteľností. Vlastnícke právo získavate až rozhodnutím katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

 • Na kataster sa odovzdáva jeden exemplár Návrhu na vklad. Ostatné kópie kataster opečiatkuje, vyznbačí dátum, čas a číslo konania a tieto kópie ostávajú zmluvným stranám.

K návrhu na vklad je potrebné doložiť aj 2 exempláre Kúpnej zmluvy.

Kataster má zákonnú lehotu rozhodnúť o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu, ale existuje aj tzv. urýchlené konanie o návrhu na vklad, kde sa lehota skracuje do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Poplatok za návrh je vo výške 100,00 Eur, a ak spolupracujete s našou realitnou kanceláriou, hradíme ho za Vás v plnej výške.
Poplatok za urýchlené konanie je 300,00 Eur.

 • Odovzdanie nehnuteľnosti

Pripravíme odovzdávací protokol k nehnuteľnosti a spíšeme stavy energií. Odovzdávací protokol bude obsahovať:

 1. Informácie o predávajúcom a kupujúcom
 2. Adresa nehnuteľnosti
 3. Aktuálny stav elektromeru, vodomeru, plynomeru
 4. Počet odovzdaných kľúčov k nehnuteľnosti, ale aj k vchodu, schránke atď.
 5. Vybavenie a stav vybavenia
 6. Priestor, pre prípadné poznámky, resp. dohody
 7. Dátum a miesto podpisu a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho.
 • Prepis energií

Budeme Vám asistovať s telefonickým prepisom energií, všetko vybavíme priamo pri odovzdávaní bytu. Plynárne vyžadujú podpísaný formulár – ten s Vami spíšeme, oscanujeme a zašleme do plynární. 

Čo budeme potrebovať k prepisu elektrickej energie ?

 • Číslo meracieho prístroja, ktoré je uvedené na samotnom merači, resp. na faktúre.
 • Stav merača ku dňu odovzdania nehnuteľnosti
 • Meno, priezvisko a zákaznícke číslo pôvodného majiteľa bytu
 • Fakturačnú adresu, prípadne e-mailovú adresu pre doručovanie faktúr

Neviete, ako si máte nastaviť mesačné zálohové platby ? Ideálne je riadiť sa výškou mesačnej zálohy pôvodného majiteľa. Neskôr si môžete výšku záloh upraviť podľa vyúčtovania.

Následne po telefonickej žiadosti Vám spoločnosť dodávajúca elektrickú energiu zašle Zmluvu o dodávke elektriny a Zmluvu o pripojení. Pôvodnému majiteľovi bude doručené vyúčtovanie do dňa, kedy nehnuteľnosť odovzdal.
Prihlásiť sa k elektrine je potrebné do 3 dní, odkedy sa odhlási pôvodný užívateľ. My to však s Vami vyriešime ihneď pri odovzdaní bytu.

 • Tip: Vždy odporúčame pôvodnému majiteľovi, aby k odovzdaniu bytu prišiel aj s faktúrou od plynární – ušetrí to čas pri vypĺňaní formulárov, aj identifikáciu.

Čo budeme potrebovať k prepisu plynu ?

 • Meno, priezvisko a zákaznícke číslo
 • Dátum narodenia
 • Trvalá adresa a fakturačná adresa a adresa zapojeného meradla
 • Telefonický kontakt a e-mail
 • Spôsob a periodicita platieb
 • Predpokladaná spotreba plynu v jednotkách
 • Druh zazmluvnenej tarify a výška zálohovej platby
 • Číslo a stav meradla

Prepis plynu nie je možné zrealizovať telefonicky. Preto je potrebné spísať formulár a podať ho buď osobne na zákazníckom centre, alebo e-mailom. My Vám samozrejme pomôžeme vyplniť formulár a radi ho za Vás aj odošleme. 
Na žiadosti o prepis plynu sa vyžaduje podpis nového aj pôvodného majiteľa.

 • Tip: Vždy odporúčame pôvodnému majiteľovi, aby k odovzdaniu bytu prišiel aj s faktúrou od plynární – ušetrí to čas pri vypĺňaní formulárov. 

Čo budeme potrebovať k prepisu vody a tepla ?

Pri bytoch sa prepis vody a tepla vykoná tak, že s vypísaným protokolom o stave vodomeru a meračov tepla na radiátoroch zájdete za správcom bytového domu, ktorý už zmeny vykoná za Vás.

Pri domoch vypíšeme Žiadosť o zmenu majiteľa odberu vody a tepla a v danej spoločnosti podpíšete Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. Každá spoločnosť si vyžaduje iný spôsob prepisu – telefonicky, mailom, osobne. Toto Vám vždy vopred prezistíme pre konkrétny prípad.

Vyššie uvedené služby v rámci popredajného servisu sú pre nás úplnou samozrejmosťou, ale ponúkame našim klientom aj nadštandardné služby:

 • POMOC SO SŤAHOVANÍM
  – Zabezpečíme Vám overenú a spoľahlivú spoločnosť, ktorá Vám pomôže so sťahovaním Vašich vecí a nábytku za zvýhodnené ceny.
 • PRVOTNÉ UPRATOVANIE
  – Zabezpečíme Vám kompletné upratanie Vašej novej nehnuteľnosti
 • REKONŠTRUKCIA
  – Kupujete investičný byt, alebo potrebujete vykonať rekonštrukčné práce na Vašej novej nehnuteľnosti ? Aj s týmto Vám vieme pomôcť. Už nemusíte ďalej hľadať a riskovať neoverených majstrov. 

Popredajná komunikácia:

 • Našim klientom sme k dispozícii aj pri riešení prípadných problémoch, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti.
 • Ak klient financoval kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom nášho finančného agenta, pravidelne ho informuje o vývoji úrokových sadzieb a prípadnej možnosti refinancovania hypotéky.

Compare Listings